I dag är det Den biologiska mångfaldens dag. En dag som har tillkommit för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Detta uppmärksammas på många olika sätt i landet och ni kan läsa mer på webbplatsen Den biologiska mångfaldens dag
 
Det känns som att den här dagen är viktigare än någonsin då vi befinner oss i en klimatkris som hotar både stora och små på vår jord. I Sverige finns exempelvis cirka 270 arter vilda bin och humlor men cirka en tredjedel av alla bi- och humlearter står med på ArtDatabankens rödlista.  Det betyder att forskarna bedömer att dessa arters överlevnad inte är självklar. Och det är dessa små filurer som kallas för pollinerare.
 
 
Vi människor är helt beroende av att pollineringen fungerar för vår att vi över huvud taget ska kunna få vår mat. Våra frukter och bär behöver nämligen pollineras för att  det ska bli nya frön, och ofta också frukter och bär. Pollinering innebär att pollen flyttas från blommors ståndare till pistiller så att växterna kan befruktas och sätta frö.
 
 
Naturskyddsföreningen har dragit igång kampanjen Rädda bina och en av de saker du kan göra för att hjälpa våra pollinerare är att införskaffa eller bygga ett bihotell. Vi har ett i vår trädgård och det är ett enkelt sätt att hjälpa till.
 
 
 
Du kan även göra en del av din gräsmatta till äng och låta den blomstra  eller plantera bivänliga blommor. Alla kan hjälpa till att hjälpa våra pollinerare.
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress