Även om dagarna är oerhört vackra nu och solens strålar ger ett fantastiskt skimmer både morgon och kväll är till och med en obotlig optimist som jag oroad. För med sommarens torka färsk i minnet känns det faktisk inte helt normalt med en temperatur på 20 grader i mitten på oktober.
 
 
Dessutom har vi det ju nu svart på vitt att vi MÅSTE göra något. Nyligen kom klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC och den visar att det är illa ställt med vår miljö. För att vi inte ska gå mot en katastrof måste utsläppen minska radikalt och det är dessutom kort om tid.
 
 
 

Rapporten visar att en global uppvärmning på 2 grader inte kan anses vara en acceptabel gräns eftersom följderna är ännu allvarligare än forskarna tidigare trott. Redan vid 1,5 graders uppvärmning är följderna enorma, men 2 graders uppvärmning innebär dramatiska konsekvenser för ekosystem, människor och andra arter. Varje tiondels grad spelar roll. 

Vid 2 grader riskerar många fler att bli utan mat på grund av minskade skördar, mer än 99 procent av världens korallrev kommer sannolikt att dö och i Sverige drabbas bland annat skogen mycket hårt.

I rapporten trycker IPCC på att det framför allt handlar om just utsläppsminskningar för att klara av begränsningen och att vi mycket snabbt behöver göra en helomställning av alla sektorer. Klimatpanelen menar att det finns en fara i att sätta sin tilltro till tekniker som handlar om att fånga in koldioxid från atmosfären, och understryker vikten av att satsa på att skydda och återställa naturliga ekosystem som skogar.

Källa: Naturskyddsföreningen

 

 
 
Så nu krävs det att vi tar krafttag och verkligen gör något. Annars går våra barn och barnbarn en osäker framtid till mötes...
 

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress